Megger DCM340 Stroomtang, Multimeter Kalibratie: Fabrieksstandaard (zonder certificaat) CAT III 600 V Weergave (counts): 4000

Stroomtang DCM340 combineert een tangampèremeter voor gelijk- en wisselstromen met een multimeter en biedt de professionele testtechnicus alle noodzakelijke meetfuncties. Het grote LC…

EUR 249.90

You may also like...