De kerkklok in Hauwert luidt niet meer. Kerkeigenaar Pieter Nes heeft hem stilgezet omdat de klok voortdurend op hol sloeg. Wat hij niet had verwacht is dat het misschien wel stil blijft in het Noord-Hollandse dorp: onder de bewoners is weinig animo om bij te dragen aan een oplossing voor het probleem.

De klok van de kerk in Hauwert (die geen kerkelijke functie meer heeft) werkt nog met een ouderwets opwindmechanisme, maar dat functioneert niet goed. “De kerkklok is stuk. Ik kan hem elke dag opwinden en goed zetten, maar dan bedenkt hij om 13.00 uur dat hij elf keer gaat slaan”, zegt Nes bij NH Nieuws. “De klok weet het zelf gewoon niet meer.”

Om de klok weer op tijd te laten slaan is elektrische aansturing van het uurwerk nodig. Dat kost tussen de 8000 en 9000 euro. Jan Kempenaar van de dorpsraad: “Er is een offerte gemaakt. Pieter is bereid om daar een flink deel aan mee te betalen. Verder hebben we een aantal fondsen in het dorp. Of we gaan langs de deuren met een collectebus om te vragen of mensen geld willen doneren.”

Eindelijk rustig slapen

Volgens Nes kan de klok snel weer slaan, als de bewoners het er mee eens zijn en het geld er is. Maar zo eenvoudig gaat dat dus niet. De bewoners zijn verdeeld, blijkt uit een enquête die de dorpsraad heeft gehouden.

“Een aantal mensen is eraan gewend dat de kerk luidt. Maar er zijn er ook die zeggen: ‘nu kan ik eindelijk rustig slapen'”, aldus Kempenaar van de dorpsraad. Hij is vooral verbaasd dat slechts twintig mensen de moeite hebben genomen om te reageren. “Als het dorp het eigenlijk niet zo belangrijk vindt, dan is de kans groot dat het luiden tot een mooi reliek uit het verleden gaat behoren.”